Vertailukelpoisuus

Yritysvastuullisuuden toteutus yrityksessä – strategia, mittarit ja viestintä 

Yritysvastuun tärkeys yrityksissä on kasvanut. Tärkeys on kuitenkin eri asia kuin asioiden toteutus. Yritysvastuun toteutus yrityksissä vaatii yrityksen kokonaisvaltaista sitoutumista yritysvastuuseen.   Yritysvastuun kokonaisvaltainen toteutus voidaan kuitenkin ymmärtää eri tavalla, ja juuri tästä syystä kestävyys- ja yritysvastuun käytännön toteutus vaihtelee yritysten välillä.   Yritysjohdon (hallituksen) vastuulla on yrityksen strategian määrittäminen. Tämän takia on varsin luontevaa, että juuri

Yritysvastuullisuuden toteutus yrityksessä – strategia, mittarit ja viestintä  Read More »