IFRS

Ensimmäiset globaalin kestävyysraportoinnin standardit on julkaistu

International Sustainability Standards Board (ISSB) julkaisi maanantaina 26.6.2023 ensimmäiset valmiit globaalin kestävyysraportoinnin standardit, yleisiä periaatteita käsittelevän IFRS S1 General Requirements for Disclosures of Sustainability-related Financial Information ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin keskittyvän IFRS S2 Climate-related Disclosures. Globaalien kestävyysraportoinnin standardien julkaisua pidetään merkittävänä askeleena globaalin läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden lisäämisessä kestävyysseikoista ja sen myötä kestävämmän talouden edistämisessä globaalisti. ISSB:n […]

Ensimmäiset globaalin kestävyysraportoinnin standardit on julkaistu Read More »

Kestävyys- ja tilinpäätösinformaation välinen yhteys korostuu tulevaisuudessa

Euroopassa kestävyysraportointidirektiivin myötä lakisääteinen kestävyysinformaatio nousee merkittävyydessä tilinpäätösinformaation rinnalle. Standardisoidumpien vaatimusten myötä yhteys tilinpäätös- ja kestävyysinformaation välillä kirkastuu. Toisaalta jo tälläkin hetkellä listayhtiöiltä edellytetään johdonmukaisuutta raportoinnissa. Ilmastonmuutosten vaikutusten koskettaessa yhä suurempaa joukkoa yrityksiä ja toimialoja sekä liiketoimintavaikutusten alati voimistuessa, tulisi yhtiöiden raportoinnin olla näidenkin osalta tasapainoista. Kestävyys- ja tilinpäätösinformaatio muodostavat jatkossa yrityksen arvonmuodostusta kuvaavan kokonaisuuden,

Kestävyys- ja tilinpäätösinformaation välinen yhteys korostuu tulevaisuudessa Read More »

Kuinka yhteentoimivat IFRS-kestävyysraportointistandardit ovat ESRS-standardien kanssa?

Maailmanlaajuisesti kestävyysraportoinnissa on viime vuosina otettu isoja kehitysaskeleita. Käynnissä on kolme merkittävää hanketta: EU:n Kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) pohjautuva kestävyysraportointi, globaalilla tasolla IFRS Foundationin alaisen ISSB:n kestävyysraportointistandardisto sekä Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaisen (SEC) kehitteillä olevat raportointistandardit. Eurooppalaisesta näkökulmasta EU:n kestävyysraportointivaatimusten yhteentoimivuus globaalin tason perustason vaatimusten kanssa on tärkeää. Tämä helpottaa standardien käyttöönottoa Euroopassa mahdollistaen eurooppalaisille yhtiöille globaalin vertailukelpoisuuden. Sekä

Kuinka yhteentoimivat IFRS-kestävyysraportointistandardit ovat ESRS-standardien kanssa? Read More »

ISSB:n globaalien kestävyysraportointistandardien ajankohtainen tilanne

Euroopan lisäksi käynnissä on useita muitakin kestävyysraportointihankkeita. Glasgown ilmastokokouksessa marraskuussa 2021 julkistettiin International Sustainability Standards Boardin (ISSB) perustaminen IFRS Foundationin alle, toiseksi pilariksi globaaleja IFRS-raportointistandardeja laativan IASB:n rinnalle. ISSB:n tavoitteena on kehittää globaali, vertailukelpoisten ja läpinäkyvien kestävyystietojen standardisto, joka on aidosti kaikilla toimialueilla käyttökelpoinen ja yhteentoimiva myös sääntelyalueiden kestävyysraportointistandardistojen, kuten EU:n ESRS-standardien kanssa. Laatimistyössään se

ISSB:n globaalien kestävyysraportointistandardien ajankohtainen tilanne Read More »

ISSB – Kestävyysraportoinnin kansainvälisen perustason uusi määrittäjä

ISSB:n tarkoituksena on luoda kattava maailmanlaajuinen perustaso kestävään kehitykseen liittyvien tietojen raportointistandardeille, jotka tarjoavat sijoittajille ja muille pääomamarkkinoiden toimijoille tietoa yritysten kestävään kehitykseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista ja auttavat heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.  Globaaleja kestävyysraportointistandardeja kehittää yksityinen toimija  ISSB, International Sustainability Standards Board, on riippumaton yksityinen toimija, joka kehittää ja hyväksyy IFRS Sustainability Disclosure

ISSB – Kestävyysraportoinnin kansainvälisen perustason uusi määrittäjä Read More »

Kestävyysraportoinnin kehitys Euroopassa ja globaalisti 

Viime vuosina kestävyysraportoinnin standardointi on ollut nopeaa ja kehityksen myötä on syntynyt alustavat versiot eurooppalaisista kestävyysraportoinnin standardeista (ESRS) että IFRS-säätiön perustaman ISSB:n (International Sustainability Standards Board) kansainvälisistä standardeista.   Vaikka EU ja ISSB ovat hyödyntäneet olemassa olevia raportointikehyksiä ja ohjeita, niiden maantieteellisen sovellettavuuden (EU vs globaali) lisäksi standardien lähestymistavat eroavat toisistaan. Aloitteet eivät kuitenkaan kilpaile keskenään,

Kestävyysraportoinnin kehitys Euroopassa ja globaalisti  Read More »