Muut toimijat

SEC:n ilmastoraportointisäännön eteneminen ja yritysten valmistautuminen

SEC:n ilmastoraportointisäännön eteneminen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on ehdottanut ilmastoraportointia koskevaa sääntöä, joka vaatisi julkisia yrityksiä raportoimaan yksityiskohtaisesti liiketoimintaansa liittyvistä ilmastoriskeistä, päästöistä sekä siirtymäsuunnitelmista nollapäästötason saavuttamiselle. Aloite yhdistäisi kestävyysraportoinnin vuosiraporttien kanssa. Laajaa kannatusta ja kritiikkiä herättänyt ehdotus on ollut kommentoitavana maaliskuusta 2022 saakka. Eri tahojen ristiriitaisista näkemyksistä huolimatta säännöksen odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa. SEC:n ilmastoraportointialoite […]

SEC:n ilmastoraportointisäännön eteneminen ja yritysten valmistautuminen Read More »

EFRAG – Eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien kehittäjä

Euroopan komission teknisenä neuvonantajana kestävyysraportointistandardien säätämisessä toimii yksityinen yhdistys, EFRAG. European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, on vuonna 2021 perustettu yksityinen, voittoa tavoittelematon, yhdistys. EFRAG perustettiin alun perin tuottamaan Euroopan komissiolle neuvoja siitä, miten taloudellisen raportoinnin IFRS-standardeja  ja niiden muutoksia hyväksytään käyttöön EU:ssa. Nykyään EFRAG:in rahoituksesta yli puolet tulee EU:lta ja EFRAG on sitoutunut toimimaan

EFRAG – Eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien kehittäjä Read More »

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenvaltiot ovat määrittäneet yhteensä 17 tavoitetta ja niille 169 alatavoitetta, joilla edistetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Tavoitteiden toteutumista seurataan yli 200 globaalin mittarin avulla, minkä lisäksi valtioilla on omia kansallisia indikaattoreitaan. Englanniksi tavoitteita kutsutaan nimellä Sustainable Development Goals (SDG).  Tavoitteiden integroiminen yrityksen toimintaan Useat yritykset hyödyntävät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita toimintansa ja

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Read More »

YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma 

Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat yhteisen kielen yhteiskunnan kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen.  YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 Agenda 2030:sta eli kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Kestävän kehityksen päätavoitteet ovat köyhyyden poistaminen, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä rauhanomaisten ja turvallisten yhteiskuntien luominen. YK:n jäsenvaltiot määrittelivät kaikkiaan 17 aluetta ja niille 169

YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma  Read More »

Kestävyysraportoinnin kehittyminen Yhdysvalloissa 

Yhdysvalloissa arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on ehdottanut sääntöä, joka vaatisi julkisia yrityksiä raportoimaan yksityiskohtaisesti liiketoimintaansa liittyvistä ilmastoriskeistä, päästöistä sekä siirtymäsuunnitelmista nollapäästötason saavuttamiselle.  SEC:n sääntö edellyttäisi yrityksiltä kolmen tason raportointia seuraavista: 1) olennaiset ilmastovaikutukset; 2) kasvihuonekaasupäästöt; 3) tavoitteet ja siirtymäsuunnitelmat. Olennaisten ilmastovaikutusten osalta yritysten tulisi raportoida ilmastoon liittyvien tapahtumien riskit (esim. tulipalo ja tulva) sijainnin ja

Kestävyysraportoinnin kehittyminen Yhdysvalloissa  Read More »

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen raportointi – Case Nokia 

Viimeisten vuosien aikana yhä useamman yrityksen strategioissa ja raporteissa nousevat vahvasti esille Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteet. Esimerkiksi verkkoteknologian kehittämiseen erikoistunut elektroniikkayritys Nokia linkittää omia liiketoiminnallisia fokusalueitaan YK:n tavoitteisiin ja näkee niiden olevan keskeinen kehys kehitystyölleen.  Nokia esittää toimintansa linkityksen kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä omilla verkkosivuillaan että kestävyysraportissaan. Verkkosivuilla on esitetty laajemmin, miten yhtiön

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen raportointi – Case Nokia  Read More »