ESRS E1 – Ilmastonmuutos 

Lyhyesti ESRS E1 määrittelee ne tiedot, jotka yritysten on annettava ilmastoon liittyvistä vaaratekijöistä, uhista, jotka voivat johtaa fyysisiin ilmastoriskeihin sekä niistä sopeutumisratkaisuista, joihin yritys on ryhtynyt vähentääkseen näitä riskejä. Julkistamisvaatimukset kattavat myös siirtymäriskit, jotka johtuvat tarvittavasta sopeutumisesta ilmastoon liittyviin uhkiin. Keskeiset kestävyysseikat Kestävyysseikat ovat CSRD-terminologiassa ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin sekä hallintotapaan liittyviä tekijöitä, kestävyystekijöitä.  Ilmastonmuutoksen […]

ESRS E1 – Ilmastonmuutos  Read More »