Ensimmäiset globaalin kestävyysraportoinnin standardit on julkaistu

bigstock-Working-Space-Or-Working-Place-455977997
47 Lisää suosikkeihin Poista suosikeistani.

International Sustainability Standards Board (ISSB) julkaisi maanantaina 26.6.2023 ensimmäiset valmiit globaalin kestävyysraportoinnin standardit, yleisiä periaatteita käsittelevän IFRS S1 General Requirements for Disclosures of Sustainability-related Financial Information ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin keskittyvän IFRS S2 Climate-related Disclosures.

Globaalien kestävyysraportoinnin standardien julkaisua pidetään merkittävänä askeleena globaalin läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden lisäämisessä kestävyysseikoista ja sen myötä kestävämmän talouden edistämisessä globaalisti.

ISSB:n standardit eivät astu sellaisinaan voimaan pakollisina, vaan maat ottavat ne kansallisesti käyttöön.  IOSCO on parhaillaan valmistelemassa omaa suositustaan standardien käyttöönotosta. Eräät yksittäiset maat ovat jo indikoineet globaalien standardien saattamista kansallisesti velvoittaviksi, näitä maita ovat esimerkiksi Australia ja Kanada. Joskin markkinapaineen ja arvoketjuraportoinnin vaikutusten arvellaan edistävän vapaaehtoista käyttöönottoa laajasti.

Nyt julkaistua kahta standardia tulee lukea kokonaisuutena. ISSB:llä on juuri parhaillaan käynnissä agendakonsultaatio, jonka perusteella se päättää, minkä ESG-aihealueen se valitsee standardihankkeen kohteeksi seuraavaksi. ISSB:n tavoitteena on myös kattaa ESG-aihealueet laajasti.

IFRS S1 General Requirements for Disclosures of Sustainability-related Financial Information

 • Edellyttää olennaiset[1] tiedot kestävyysliitännäisistä riskeistä ja mahdollisuuksista
 • Edellyttää TCFD[2]-rakennetta kestävyydestä raportoitaessa (kuten muutkin IFRS S -standardit)
 • Edellyttää toimialakohtaisia tietoja esitettäväksi
 • Muista kuin ilmasto -aiheista raportoitaessa, joista ei vielä ole standardia, sallii muiden viitekehysten ja standardistojen hyödyntämisen
 • Kokonaiskuvan saamiseksi tietoa seuraavista yhteyksistä: kestävyysriskit ja -mahdollisuudet, kestävyysseikkoja koskevat taloudelliset tiedot ja tilinpäätöstiedot, kestävyysaiheiden suhde hallinnointiin, riskienhallintaan, strategiaan ja keskeisiin suoritusmittareihin.

IFRS S2 Climate-related Disclosures

 • Edellyttää olennaiset[3] tiedot ilmastoliitännäisistä riskeistä ja mahdollisuuksista
 • Edellyttää tietoja siirtymä- ja fyysisistä riskeistä ja mahdollisuuksista
 • Edellyttää toimialakohtaisia tietoja
 • Sisältää esimerkkejä toimialakohtaisista mittareista, jotka perustuvat SASB[4] standardeihin
 • Tavoitteena on, että sijoittaja saa kuvan
  • ilmastoliitännäisten riskien ja mahdollisuuksien vaikutuksesta yhtiön tulokseen, kassavirtoihin ja mahdollisuuksiin
  • miten yhtiö hallitsee ilmastoliitännäisiä riskejä ja mahdollisuuksiaan ja mikä on sen siirtymäsuunnitelma
  • yhtiön kyvystä sopeuttaa suunnitelmansa ja toimintansa ilmastonmuutokseen
  • ilmastoliitännäisistä riskeistä ja mahdollisuuksista yhtiön arvoketjussa
 • Keskeiset esitettävät tiedot:
  • Strategia ja päätöksenteko
  • Nykyiset ja odotetut taloudelliset vaikutukset
  • Kyky sietää ilmastonmuutosta (soveltamisohjeistusta skenaarioanalyysiin)
  • Scope 1-3 päästöt (absoluuttiset, bruttona)
  • Toimialakohtaisia tietoja
  • Ilmastotavoitteet.

Voimaantulo

IFRS S1 ja S2 tulevat sovellettavaksi 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Kansallinen soveltaminen on kuitenkin riippuvaista kansallisesta päätöksenteosta.

Helpotukset käyttöönottoon ensimmäisenä soveltamisvuotena

 • Rajoitetut tiedot ilmastoliitännäisistä seikoista
 • Kestävyystiedot voidaan julkaista myöhemmin kuin tilinpäätös
 • Scope 3 päätöstietoja ei tarvitse antaa
 • GHG protokolla ei tarvitse noudattaa, jos jo käyttää toista protokollaa
 • Ei vertailutietoja.

[1] IFRS on material information: Information is material if omitting, missstating or obscuring it could reasonably be expected to influence investor decisions.

[2] TCFD: Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

[3] IFRS on material information: Information is material if omitting, missstating or obscuring it could reasonably be expected to influence investor decisions.

[4] SASB: Sustainability Accounting Standards Board

Lisää aiheesta

IFRSMuut viitekehykset
Kestävyys- ja tilinpäätösinformaation välinen yhteys korostuu tulevaisuudessa
Euroopassa kestävyysraportointidirektiivin myötä lakisääteinen kestävyysinformaatio nousee merkittävyydessä tilinpäätösinformaation ...