Mikä on kestävyysraportointi ja ketä se koskee? 

esg-aikajana-01
42 Lisää suosikkeihin Poista suosikeistani.

Vuodesta 2024 asteittain voimaan astuvan kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysten raportointia merkittävästi.  

Yrityksen on julkistettava sovellettavien EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti kaikki olennaiset tiedot ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvistä vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää yrityksen vaikutuksia näihin seikkoihin ja sitä, miten ne vaikuttavat yrityksen taloudelliseen kehitykseen, tulokseen ja asemaan.   

EU:n kestävyysraportointistandardit (ESRS) määrittelevät kestävyysraportoinnin direktiivin (CSRD) edellyttämän raportoinnin muodon ja sisällön. Standardien noudattaminen on pakollista kaikille CSRD:n soveltamisalaan kuuluville yrityksille 

Milloin kestävyysraportointi koskee yritystäsi?  

Kestävyysraportointidirektiivi astuu voimaan asteittain seuraavasti: 

2024 alkaen raportointi koskee suuria EU:n säännellyillä markkinoilla toimivia yli 500 työntekijän yrityksiä – raportointi vuonna 2025. 

2025 velvollisuus laajenee listattuihin ja listaamattomiin yrityksiin, joilla täyttyy vähintään kaksi kolmesta ehdosta – raportointi vuonna 2026. 

  • taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa 
  • liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa tilikauden aikana 
  • palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. 

2026 velvollisuus ulottuu listattuihin pk-yrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin luottolaitoksiin ja vakuutusyhtiöihin, joiden liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain tarkoitetulla säännellyllä markkinalla (huom. ei sovelleta kaikkiin pieniin ja keskisuurin luottolaitoksiin ja vakuutusyhtiöihin) – raportointi vuonna 2027. 

2028 raportointivelvollisia ovat myös EU:n ulkopuoliset yritykset, joilla on tytäryhtiö tai pysyvä toimipaikka EU:n alueella ja joiden EU:n alueen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa euroa – raportointi vuonna 2029. 

Lisää aiheesta

IFRSMuut viitekehykset
Kuinka yhteentoimivat IFRS-kestävyysraportointistandardit ovat ESRS-standardien kanssa?
Maailmanlaajuisesti kestävyysraportoinnissa on viime vuosina otettu isoja kehitysaskeleita. ...
Kestävyysraportointi EU:ssaRaportointi ja varmentaminen
Kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD: Mikä se on?
Kaikkien EU:n alueella toimivien suurten yritysten on pian ...
IFRSMuut viitekehykset
ISSB – Kestävyysraportoinnin kansainvälisen perustason uusi määrittäjä
ISSB:n tarkoituksena on luoda kattava maailmanlaajuinen perustaso kestävään ...