SEC:n ilmastoraportointisäännön eteneminen ja yritysten valmistautuminen

solarpower_esg2
45 Lisää suosikkeihin Poista suosikeistani.

SEC:n ilmastoraportointisäännön eteneminen

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on ehdottanut ilmastoraportointia koskevaa sääntöä, joka vaatisi julkisia yrityksiä raportoimaan yksityiskohtaisesti liiketoimintaansa liittyvistä ilmastoriskeistä, päästöistä sekä siirtymäsuunnitelmista nollapäästötason saavuttamiselle. Aloite yhdistäisi kestävyysraportoinnin vuosiraporttien kanssa. Laajaa kannatusta ja kritiikkiä herättänyt ehdotus on ollut kommentoitavana maaliskuusta 2022 saakka. Eri tahojen ristiriitaisista näkemyksistä huolimatta säännöksen odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa.

SEC:n ilmastoraportointialoite on saanut merkittävää kritiikkiä erityisesti republikaanipuolueen jäseniltä useissa osavaltioissa. Arvostelun mukaan SEC ylittää toimivaltansa pyrkiessään ratkaisemaan ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasupäästöihin liittyviä monimutkaisia haasteita. Erityisesti kritiikkiä herättää sääntö, joka edellyttäisi suuria julkisia yrityksiä raportoimaan toimitusketjunsa ja asiakkaittensa kasvihuonekaasupäästöistä (Scope 3-luokka). Huoli lukuisista potentiaalisista oikeuskanteista hidastaa aloitteen toimeenpanoa.

Toisaalta SEC:n päätöksentekoon vaikuttavat myös lakisääteistä kestävyysraportointia kannattavat sidosryhmät. Raportointivelvoitteen lieventäminen tai peruminen voisi nimittäin herättää huomattavan vastareaktion ilmastoaktivisteilta, sijoittajilta ja demokraateilta, jotka ovat vuosia painostaneet yrityksiä antamaan parempaa tietoa ilmastovaikutuksistaan. Lisäksi yritykset ovat jo alkaneet raportoida kasvihuonekaasupäästöistään esimerkiksi osakkeenomistajien, viranomaisten ja ympäristötietoisten kuluttajien painostuksesta sekä globaalin trendin mukaisesti.

Yritysten valmistautuminen SEC:n sääntöehdotukseen

Yritykset valmistautuvat raportoimaan kasvihuonekaasupäästöistään huolimatta SEC:n sääntelyvelvoitteen mahdollisista tulevista muutoksista. PwC:n ja Workiva Inc:n (3/2023) selvityksen mukaan noin 70 prosenttia kyselyyn osallistuneista julkisista yrityksistä valmistautuu noudattamaan SEC:n sääntöä sen voimaantuloaikataulusta huolimatta. Osa yrityksistä on jo aloittanut koostamaan ja raportoimaan oman toiminnan suorien ja epäsuorien (Scope 1 ja 2) päästöjen lisäksi toimitusketjunsa päästöjä, vaikka juuri Scope 3 -raportointiohjeistus voi vielä muuttua.

Vaikka yritykset valmistautuvat tuleviin muutoksiin, päästöraportointi on kuitenkin edelleen melko vähäistä eivätkä läheskään kaikki suuret pörssiyhtiöt vielä raportoi päästötietojaan. Reuters (8–10/2022) selvitti yhdysvaltalaisten julkisten yhtiöiden päästöraportointia ja havaitsi, että 51 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä julkaisee tällä hetkellä päästötietonsa. 30 prosenttia vastaajista julkaisee Scope 1 ja 2-päästötiedot, ja vain 21 prosenttia vastaajista ilmoittaa Scope 3 -päästöt aiempien luokkien lisäksi. Kaiken kaikkiaan 32 prosenttia vastanneista yrityksistä ei raportoi kasvihuonekaasupäästötietoja ollenkaan, ja 16 prosenttia yrityksistä ei osaa sanoa raportoinnistaan. Yritysten aiempien kokemusten mukaan Scope 3 -tiedot ja niiden hallinta ovat puutteellisia ja olemassa olevat käytännöt vaativat merkittäviä panostuksia. Edessä oleva työmäärä onkin suuri ja aikataulu tiukka. SEC on arvioinut, että ehdotuksen noudattamisen ensimmäisen vuoden kustannukset olisivat jopa 640 000 dollaria suurille yrityksille.

Laajemmin tarkasteltuna yritysten kestävyysraportointi on lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna ja se on yhä useammin osana SEC:lle toimitettavaa vuosiraporttia. Lakiyritys White & Case selvitti kestävyysraportoinnin viimeisimpiä kehityssuuntauksia tutkimalla Fortune 100 -listalla olevan 50:n yrityksen vuosiraportointia. Kestävyysaiheista ympäristöasioiden ja erityisesti ilmastoon liittyvä raportointi lisääntyi eniten vuonna 2022. Lisäksi moni yritys sisällytti ilmastoon liittyvää tietoa ensimmäistä kertaa raportointiinsa. Ympäristöaiheisiin kuului myös mm. investoinnit kestävään kehitykseen, kierrätykseen ja uusiutuvan energian käyttöön. Ympäristöasioiden jälkeen yritykset raportoivat toiseksi eniten inhimillisen pääoman hallinnasta, erityisesti monimuotoisuudesta ja osallisuudesta. Aihe on ollut pinnalla aiempinakin vuosina, sillä SEC on edellyttänyt vuodesta 2020 lähtien vuosiraportointia olennaisista henkilöresursseja koskevista tiedoista. Raportointitavan osalta yhdysvaltalaiset yritykset käyttivät useampia kestävyysraportoinnin viitekehyksiä aiempiin vuosiin nähden. Raportoinnissa hyödynnettiin samanaikaisesti erityisesti Sustainability Accounting Standards Board (SASB) standardeja ja Climate related Financial Disclosures (TCFD) viitekehystä. Lisäksi yhä useammat yritykset noudattavat Global Reporting Initiative (GRI) standardeja muiden viitekehysten ohella.

Lisää aiheesta

GHG päästölaskentaMuut viitekehykset
Johdanto ilmastoraportointiin ja kasvihuonekaasupäästölaskentaan
Yrityksiltä edellytettävän ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin määrä ...
Muut toimijatMuut viitekehykset
Kestävyysraportoinnin kehittyminen Yhdysvalloissa 
Yhdysvalloissa arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on ehdottanut sääntöä, ...
IFRSMuut viitekehykset
Kestävyysraportoinnin kehitys Euroopassa ja globaalisti 
Viime vuosina kestävyysraportoinnin standardointi on ollut nopeaa ja ...