Sirkku Palmuaro

johtava asiantuntija, We4Sustainability

Sirkku Palmuaro on We4Sustainabilityn johtava asiantuntija aihealueina EU-tason ja globaali kestävyysraportointi, EU:n kestävän rahoituksen raportointivelvoitteet, taloudellisen ja kestävyystiedon välinen johdonmukaisuus. Hän avustaa suomalaisia suuryhtiöitä kestävyysraportoinnin valmiuksien rakentamisessa. 

Sirkulla on yli 20 vuoden kokemus taloudellisen informaation vaativista asiantuntijatehtävistä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Hän on toiminut Finanssivalvonnan johtavana asiantuntijana kestävyysraportoinnissa ja IFRS-tilinpäätösraportoinnissa ja ollut mukana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen työryhmissä kontribuoimassa sekä EU-tason että globaalin kestävyysraportoinnin kehitykseen.

Sirkku toimii EFRAG:n Connectivity Advisory Panelin sekä Kirjanpitolautakunnan jäsenenä ja ESRS-kestävyysraportoinnin ja globaalin IFRS-raportoinnin luennoitsijana ja kouluttajana Suomessa.