ESGpalvelu on tietopalvelu, joka kokoaa yhteen kestävyysraportoinnissa ja vastuullisuudessa tarvittavan tiedon yritysten raportoinnin tueksi ja asiantuntijoiden avuksi.

UUSIMMAT ARTIKKELIT

Kestävyysraportoinnin periaatteet
Q&A: EU:n kestävyysraportointidirektiivin soveltaminen Suomessa
Kestävyysraportoinnin periaatteetOlennaisuus
Olennaisuusarviointi ratkaisee ESG-raportin sisällön
Kestävyysraportoinnin periaatteetOlennaisuus
Mitä ESG on?

ESITTELYSSÄ ESGPALVELU

ESGpalvelu kokoaa yhteen kaiken oleellisen, tarvittavan ja päivänpolttavan tiedon kestävyysraportoinnista yritysten ja asiantuntijoiden avuksi raportointiin ja varmentamiseen.

Kestävyysraportoinnin periaatteet

Yritystoiminnan kestävyyttä mitataan arvioimalla yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia sekä hallintotapaa. Yrityksen tulee tunnistaa olennaiset vaikutukset, riskit, mahdollisuudet ja sidosryhmät

Raportointi ja varmentaminen

Yritykset raportoivat liiketoimintansa kestävyydestä kestävyysraportilla, joka on varmennettava. EU:n kestävyysraportointistandardit (ESRS) määrittelevät kestävyysraportoinnin direktiivin (CSRD) edellyttämän raportoinnin muodon ja sisällön

Muut viitekehykset

Yleiskuva keskeisimmistä globaaleista standardeista ja viitekehyksistä sekä toimijoista, jotka määrittelevät yhteiset mittarit ja yhtenäisen raportoinnin yrityksien kestävyysraportoinnille

AVOIN SISÄLTÖ

Kestävyysraportoinnin periaatteet
Mikä on kestävyysraportointi ja ketä se koskee? 
Vuodesta 2024 asteittain voimaan astuvan kestävyysraportointidirektiivi ...
Kestävyysraportoinnin periaatteetLuotettavuus
Testaa sanastosi – Ota kestävän liiketoiminnan termit haltuun
Kestävä liiketoiminta on suhteellisen uusi liiketoiminta-ala ...

NÄIN PROSESSI ETENEE

Kestävyysraportoinnin implementoinnin aikataulu

ESG

Direktiivin julkaisu

Direktiivi julkaistaan virallisessa lehdessä

Direktiivin julkaisu

12/2022

ESG

Lausuntokierros

Lausuntokierros

Lausuntokierros

Alkukevät 2023

ESG

Lakiesitys

(viimeistään syksyllä)

Lakiesitys

Loppukevät/Syksy 2023

ESG

Laki voimaan

Laki voimaan

Laki voimaan

1.1.2024

ESG - TÄTÄ SE TARKOITTAA

E = Environmental = Ympäristö

ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen, jätteet, saastuminen, metsäkatoa, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen

S = Social = Yhteiskuntavastuu

työolot, työoikeudet, monimuotoisuus, diversiteetti, ihmisoikeudet, inkluusio

G = Governance = Hallintotapa

lahjonta ja korruptio, verot, johdon palkitseminen, osakkeenomistajien äänioikeus, sisäisten käytäntöjen valvonta, verovastuu