Hanna Silvola

Hanna Silvola, Associate Professor, Hankenin kauppakorkeakoulu

KTT Hanna Silvola toimii laskentatoimen apulaisprofessorina Hankenin kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat ESG:n mittaaminen, raportointi ja varmentaminen, kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen. Hänellä on kansainvälistä kokemusta muun muassa London School of Economicsista ja Stanfordin yliopistosta (USA). Silvola on julkaissut lukuisia korkealaatuisia tiedeartikkeleita kansainvälisissä tiedelehdissä kuten Accounting, Organizations & Society; Accounting, Auditing & Accountability Journal; Journal of Small Business Management.  

Tällä hetkellä Hanna Silvola johtaa Liikesivistysrahaston rahoittamaa tutkimushanketta “Yritysvastuun ja taloudellisen arvonluonnin yhteys: Vastuullisen liiketoiminnan mittaaminen ja analysointi ESG-informaation avulla”. Hän toimii myös asiantuntijajäsenenä ESMA:n kestävän rahoituksen neuvoa-antavassa työryhmässä, joka tukee ESMA:n kestävän rahoituksen strategian ja tiekartan täytäntöönpanoa.