ISSB:n globaalien kestävyysraportointistandardien ajankohtainen tilanne

bigstock-Rural-Summer-Sunset-Landscape--463917345
137 Lisää suosikkeihin Poista suosikeistani.

Euroopan lisäksi käynnissä on useita muitakin kestävyysraportointihankkeita. Glasgown ilmastokokouksessa marraskuussa 2021 julkistettiin International Sustainability Standards Boardin (ISSB) perustaminen IFRS Foundationin alle, toiseksi pilariksi globaaleja IFRS-raportointistandardeja laativan IASB:n rinnalle.

ISSB:n tavoitteena on kehittää globaali, vertailukelpoisten ja läpinäkyvien kestävyystietojen standardisto, joka on aidosti kaikilla toimialueilla käyttökelpoinen ja yhteentoimiva myös sääntelyalueiden kestävyysraportointistandardistojen, kuten EU:n ESRS-standardien kanssa. Laatimistyössään se hyödyntää jo olemassa olevia, toimivaksi havaittuja viitekehyksiä, kuten SASB[1]-toimialakohtaisia standardeja.

Ensimmäiset IFRS S -standardit odotetaan julkistettavaksi kesällä

Ensimmäiset ISSB:n standardit käsittelevät yleisiä vaatimuksia (IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) sekä ilmastoliitännäisistä seikoista annettavia tietoja (IFRS S2 Climate-related Disclosures) ja niitä odotetaan julkistettavaksi kesäkuun loppuun mennessä. Soveltaminen alkaa vuodelta 2024. Pakollista soveltamista Euroopassa ei ole tiedossa, mutta IOSCOn ja useiden sääntelyalueiden odotetaan tukevan niiden käyttöönottoa.

ISSB lähti sääntelytyössään liikkeelle ilmasto -aihealueesta, koska siitä on poliittinen yhteisymmärrys Pariisin ilmastokokouksen pohjalta ja aihe on kriittinen globaalisti. Siihen, mikä aihealue tulisi ISSB:n työohjelmaan seuraavaksi, odotetaan markkinaosapuolilta kannanottoja ISSB:n ensimmäisen agendakonsultaation yhteydessä, joka käynnistyy nyt keväällä 2023.

ISSB:n kestävyysraportointistandardiston viitekehys

ISSB:n standardien lähtökohtana ovat sijoittajien informaatiotarpeet kestävän kehityksen eri osa-alueiden riskeistä ja mahdollisuuksista. Lähtökohtaisesti vain olennainen tieto esitetään, mikä on tuttua tilinpäätösraportoinnista. Sijoittajan näkökulmasta arvioidaan kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta yritysarvoon (enterprise value). Olennaisuusarviointi perustuu taloudelliseen olennaisuuteen (financial materiality). Kaikki tieto, joka vaikuttaisi sijoittajan päätöksentekoon, on olennaista.

IFRS S1 sisältää yleiset periaatteet raportointiin ja esittämiseen.  Kestävyystiedot saadaan julkaista osana taloudellisen informaation kokonaisuutta, sijaintia ei tarkemmin määritellä, mutta ne pitää julkaista samaan aikaan tilinpäätöksen kanssa.

Koska ISSB:n standardit muodostavat globaalin perustason, niiden yhteyteen saa lisätä muuta liitetietoa, kuten esimerkiksi EU:n laajemmasta olennaisuuskäsitteestä ja sidosryhmänäkökulmasta johtuvat lisävaatimukset. Myös muiden raportointiviitekehysten, kuten esimerkiksi Global Reporting Initiativen (GRI) edellyttämien tietojen lisääminen on mahdollista. Global Reporting Initiative on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on luoda yleisesti hyväksytty toimintamalli yhteiskuntavastuun raportointiin. Periaatteessa yhtiön soveltaessa sekä taloudellisen olennaisuuden huomioivia ISSB:n standardeja sekä vaikuttavuusolennaisuuden huomiovia GRI-standardeja raportoinnin laajuus vastaisi EU-tasoa.

Yleisenä periaatteena korostetaan linkitystä ja yhdenmukaisuutta tilinpäätös- ja kestävyysinformaation välillä. IFRS Foundationin lähtökohtiin kuuluu integroidun raportoinnin viitekehyksen periaatteet, jotka tarkoittavat käytännössä myös johdonmukaisuutta tilinpäätös- ja kestävyystietojen välillä. Integroidun raportoinnin ja taloudellisen ja kestävyystiedon johdonmukaisuuden merkityksen voidaan odottaa kasvavan ISSB:n työn edetessä.

[1] Sustainability Accounting Standards Board

Lisää aiheesta

IFRSMuut viitekehykset
Kuinka yhteentoimivat IFRS-kestävyysraportointistandardit ovat ESRS-standardien kanssa?
Maailmanlaajuisesti kestävyysraportoinnissa on viime vuosina otettu isoja kehitysaskeleita. ...
IFRSMuut viitekehykset
ISSB – Kestävyysraportoinnin kansainvälisen perustason uusi määrittäjä
ISSB:n tarkoituksena on luoda kattava maailmanlaajuinen perustaso kestävään ...