Tiina Puukkoniemi

Varmennuksen tasot – Mitä ovat limited vs. reasonable assurance?

Yritysvastuuraportin varmennuksessa riippumattoman varmentajan tekemä työ tehdään tavallisesti noudattaen ISAE3000 (uudistettu) “Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” standardia. ISAE3410 “Kasvihuonekaasuraportteja koskevat varmennustoimeksiannot” standardia sovelletaan ISAE3000 (uudistettu) standardin rinnalla silloin kuin varmennukseen kohde sisältää olennaisena osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen varmennuksen. Sekä ISAE3000 että ISAE3410 standardissa määritellään varmennuksen tasoksi joko rajoitettu tai …

Varmennuksen tasot – Mitä ovat limited vs. reasonable assurance? Lue lisää »

Mitä hyötyä vastuullisuustietojen varmentamisesta on?

Etenkin ensimmäistä vastuullisuustietojen varmentamista harkittaessa punnitaan yhtiöissä varmennuksesta koituvia hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Useasti yhtiöissä mietitään, mitä varmentaminen kustantaa ja miten paljon ajankäyttöä se vaatii yrityksen omalta henkilöstöltä. Useasti törmää myös tilanteisiin, joissa yhtiöt ovat kriittisiä yhtiön vastuullisuusraportoinnin tasolle. Erityisesti pohditaan sitä, milloin raportointi on sillä tasolla, että sitä voisi harkita varmennettavan ulkopuolisen taholle.  Jos …

Mitä hyötyä vastuullisuustietojen varmentamisesta on? Lue lisää »

Varmennusraportti – mikä se on ja mitä se kertoo?

Tilintarkastuskertomuksen tapaan saa yhtiö yritysvastuutietojen varmennuksesta riippumattoman kolmannen osapuolen varmennusraportin julkaistavaksi osana yhtiön vuosikertomusta taikka vastuullisuusraporttia. Varmennusraportti on julkinen todiste siitä, että raportoidut tiedot ovat olleet riippumattoman varmennuksen kohteena. Varmennusraportti sisältää aina johtopäätöksen raportoitujen ja varmennettujen tietojen oikeellisuudesta joko rajoitetun tai kohtalaisen varmuuden tasolla.  Varmennusraportin minimisisällöstä säädetään osana ISAE3000 ja ISAE3410 varmennusstandardeja, joiden perusteella varmennuksen suorittaja …

Varmennusraportti – mikä se on ja mitä se kertoo? Lue lisää »