Tiina Puukkoniemi

Varmennuksen tasot – Mitä ovat limited vs. reasonable assurance?

Yritysvastuuraportin varmennuksessa riippumattoman varmentajan tekemä työ tehdään tavallisesti noudattaen ISAE 3000 (uudistettu) “Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” standardia. ISAE 3410 “Kasvihuonekaasuraportteja koskevat varmennustoimeksiannot” standardia sovelletaan ISAE 3000 (uudistettu) standardin rinnalla silloin kuin varmennuksen kohde sisältää olennaisena osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen varmennuksen. Sekä ISAE 3000 että ISAE 3410 standardissa määritellään […]

Varmennuksen tasot – Mitä ovat limited vs. reasonable assurance? Read More »

Mitä hyötyä vastuullisuustietojen varmentamisesta on?

Etenkin ensimmäistä vastuullisuustietojen varmentamista harkittaessa punnitaan yhtiöissä varmennuksesta koituvia hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Useasti yhtiöissä mietitään, mitä varmentaminen kustantaa ja mitenkä paljon ajankäyttöä se vaatii yrityksen omalta henkilöstöltä. Useasti törmää myös tilanteisiin, joissa yhtiöt ovat kriittisiä yhtiön vastuullisuusraportoinnin tasolle. Erityisesti pohditaan sitä, milloin raportointi on sillä tasolla, että sitä voisi harkita varmennettavan ulkopuolisen tahon toimesta. 

Mitä hyötyä vastuullisuustietojen varmentamisesta on? Read More »

Varmennusraportti – mikä se on ja mitä se kertoo?

Tilintarkastuskertomuksen tapaan yhtiö saa yritysvastuutietojen varmennuksesta riippumattoman kolmannen osapuolen varmennusraportin julkaistavaksi osana yhtiön vuosikertomusta taikka vastuullisuusraporttia. Varmennusraportti on julkinen todiste siitä, että raportoidut tiedot ovat olleet riippumattoman varmennuksen kohteena. Varmennusraportti sisältää aina johtopäätöksen raportoitujen ja varmennettujen tietojen oikeellisuudesta joko rajoitetun tai kohtuullisen varmuuden tasolla.  Varmennusraportin minimisisällöstä säädetään osana ISAE 3000 ja ISAE 3410 varmennusstandardeja, joiden perusteella

Varmennusraportti – mikä se on ja mitä se kertoo? Read More »